if( function_exists('the_ad_placement') ) { the_ad_placement('adsense3'); } Cikgu Zahran – Page 2
Uncategorized

PEMBELAJARAN ABAD KE-21: AMALAN DAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH

Rupa dan bentuk pendidikan yang sesuai dengan generasi abad ke-21 telah banyak diperkatakan dan banyak bahanbahan penulisan yang mengulas mengenai pendidikan yang mampu memenuhi harapan dan keperluan pendidikan masa kini dan masa depan. Rata-rata pakar pendidikan bersetuju bahawa kaedah pengajaran dan pembelajaran perlu berubah sesuai dengan perkembangan teknologi cyber dan akses kepada internet yang semakin […]

Read More
Back To Top