if( function_exists('the_ad_placement') ) { the_ad_placement('adsense3'); } DUNIA GURU – Cikgu Zahran
DUNIA GURU

Hgh Order Thinking Skills (HOTS)

Kemahiran berfikir merupakan elemen yang terpenting di dalam dunia pendidikan.George (1970) melihat pemikiran sebagai suatu proses penyelesaian masalah dan pelakuan semula jadi yang kompleks. Peranan guru ialah menghasilkan generasi yang mempunyai daya fikir yang tinggi seterusnya menghasilkan manusia yang berdaya maju.Edward de Bono (1976) pula mengaitkan kemahiran berfikir dengan pemikiran lateral yang membawa lateral yang membawa maksud […]

Read More
Back To Top