if( function_exists('the_ad_placement') ) { the_ad_placement('adsense3'); } “Storytelling” dalam Matematik: Kaedah Serampang Dua Mata – Cikgu Zahran
BAHAN BANTU MENGAJAR

“Storytelling” dalam Matematik: Kaedah Serampang Dua Mata

Kaedah penceritaan merupakan salah satu kaedah yang dapat menarik minat anak anak dalam pembelajaran. kebanyakkan pakar menggalakkan penggunaan penceritaan bagi merangsang minda anak anak memahami sesuatu dengan lebih berkesan

https://mfsempire.onpay.my/order/form/stm01bp/Cikguzahran

“Human beings are natural storytellers. Sometimes, we don’t take a story approach to mathematics, much to our own detriment. People don’t realise it’s a great way to engage people to learn the subject.” 

-Eddie Woo

Eddie Woo merupakan seorang guru Matematik yang memenangi Anugerah Australia Local Hero 2018. Antara pakar “storytelling” dalam subjek Matematik. Beliau merupakan banyak menghasilkan bahan bahan yang dapat merangsang minat pelajar sehingga peringkat menengah dengan menggunakan kaedah penceritaan.

Menurut Eddie, proses pengajaran dan pembelajaran matematik juga boleh bertambah menarik jika diselitkan dengan elemen menarik daripada subjek lain.

“Setiap silibus pembelajaran mempunyai hubung kait dengan satu sama lain, begitu juga dengan subjek matematik.

“Jadi, guru perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran dengan menyuntik elemen yang boleh menambah minat pelajar,” katanya yang menggunakan platform YouTube untuk berkongsi ilmu matematik dan kini mempunyai lebih 495,000 pengikut di saluran berkenaan.

 ‘If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough’

-Albert Einstein

 Penggunaan teknik bercerita dalam pengajaran dan pembelajaran boleh mempromosikanminat murid-murid dalam mana-mana bahagian kurikulum .Selain itu ia juga dapatmeningkatkan penguasaan bahasa, pelbagai pengalaman, mengembang kemahiran mendengar dan memotivasi murid-murid . Sehubungan dengan ini kajian ini cuba meninjau sejauhmanaberkesannya teknik bercerita ini dalam menarik minat murid-murid bagi mempelajarikemahiran menyelesaikan masalah harian. Dalam masa yang sama pengkaji juga turut meninjau sejauhmana penggunaan teknik bercerita ini dapat meneguhkan konseppenyelesaian masalah harian

Mata pelajaran matematik sentiasa mengalami anjakan paradigm apabila unsur-unsur barudimasukkan ke dalam sukatan pelajarannya bagi memenuhi kehendak dan cabaran masahadapan murid. Pengajaran dan pembelajaran matematik perlu dirancang dan dikendalikandengan berkesan bagi mewujudkan suatu pengalaman yang menyeronokkan dan mencabar bagi pelajar. Pengalaman, kebolehan, minat, daya dan gaya murid yang berbeza-beza perludiambil kira dan diberi perhatian.

STORM: STORY IN MATHEMATICS.

Ebook STORM merupakan hasil kajian Dr. Salbiah Salleh dan Cikgu Fadli. Ia merupakan teknik penceritaan mudah bagi kanak kanak berumur 4-8 tahun dalam memahami asas nombor dan teknik asas matematik. Buku ini dihasilkan dalam bentuk dwibahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

https://mfsempire.onpay.my/order/form/stm01bp/Cikguzahran.

1. Storm versi English = 111 colourful pages

2. Storm versi BM = 111 halaman berwarna

3. Modul Jom Adik Eja & Kira = 22 halaman berwarna.

4. Modul Tips 5 Jari = 17 halaman berwarna

5. 3 video penerangan saya untuk guna Tips 5 Jari menyelesaikan masalah Matematik berbentuk ayat.

-Cikgu Fadli Salleh

Untuk memilik ebook yang hebat ini sila klik link dibawah

https://mfsempire.onpay.my/order/form/stm01bp/Cikguzahran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top